publicidad

 

Logo Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes


Últims
continguts
incorporats

Consulteu els continguts més recents d'aquesta secció.


Obres
més
consultades

Llista amb les obres més consultades.
 Xarxa Vives d'universitats 

Fitxa d'obra

Llegir
Llegir
Fitxa d'obra
 
Per a poder llegir el text en format PDF necessitarà instal·lar el programa Adobe® Acrobat® Reader. Si ja el té instal·lat i dóna problemes de visualització, actualitzeu-lo.
 

Autor/a: 
Eiximenis, Francesc (1327?-1409)

Títol: 
[Crestià. 3er llibre]
Primera part del Terç del Crestià [Manuscrit] (PDF 162 Kbytes)

Edició: 
Ed. facsímil

Edició digital: 
Alicante : Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2010

Descripció física: 
269 f. ; 38 cm

Conté: 
Inclou capítols i-dxvii

Citat en: 
[R. d'Alós], "La Biblioteca Dalmases", Butlletí de la Biblioteca de Catalunya (1916), p. 28-57; J. Massó i Torrents "Les obres de fra Francesch Eiximenis", Anuari d'Estudis catalans III (1909-1910) p. 588-692 (núm. 17, Terç del crestià F); BITECA manid 1509

N. sobre edició original: 
Reproducció digital del manuscrit datat [entre 1400 i 1425]. Localització: Biblioteca Catalunya, Sig. Ms. 457.

Procedència: 
Formava part de la Biblioteca Dalmases, al f. de guarda ant.: "És de la llibreria", al llom signatura: "51"

Nota: 
Paper i pergamí (bifolis extern i intern de cada quadern)
F. 12-14 en blanc
Text a dues cols.
Caplletres, rúbriques i calderons en vermell
Al f. 76v dibuix marginal
Enq. perg. característica de la Biblioteca Dalmases, al llom: "Eximenes del Cristià pra. part del llibre terser m.s." i "T. II"

Entrada secundària: 
Biblioteca de Catalunya . Manuscrit. Ms. 457CDU: 
24

Idioma : 
català

Aquesta obra ha estat consultada en 600 ocasions.

 
 Logo del Taller DigitalMantinguda pel Taller Digital        Política de cookies               Marc legal       Accessibilitat 
    [Correu]Enviar correu. (Tecla de drecera 9) 
© Fundació Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes