publicidad

 

Logo Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes


Últims
continguts
incorporats

Consulteu els continguts més recents d'aquesta secció.


Obres
més
consultades

Llista amb les obres més consultades.
 Xarxa Vives d'universitats 

Fitxa d'obra

Llegir
Llegir
Fitxa d'obra
 
Autor/a: 
Llull, Ramon (1235-1315)

Títol: 
[Blanquerna]
Bla[n]querna : qui tracta de sinch estaments de persones, de matrimoni, de religio, de prelatura, de apostolical senyoria ... y del estat de vida hermitana cotemplatiua ...
/ hordenat p[er] ... Ramon Lull ; traduit y corregit ara nouament dels primers originals y estampat en llengua valenciana [ per Joan Bonlabij ]ab lo Libre de oracions y contemplacio[n]s del enteniment en deu fet per lo matex Doctor ; presentació a cura de Germà Colón Domènech


Edició: 
Ed. facsímil

Edició digital: 
Alacant : Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives, 2001

N. sobre edició original: 
Reproducció digital de l'edició de Uale[n]cia [València], a casa del mestre Johan Joffre ..., XIj Juliol 1521.
Edició facsímil: València, [s.n.], (Gráficas Soler), 1975.

Entrades secundàries: CDU: 
  • 248
  • 821.134.1-3"12"

Idioma : 
català

Aquesta obra ha estat consultada en 10783 ocasions.

 
 Logo del Taller DigitalMantinguda pel Taller Digital        Política de cookies               Marc legal       Accessibilitat 
    [Correu]Enviar correu. (Tecla de drecera 9) 
© Fundació Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes