Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
Nota prèvia

     Reproducció digital del manuscrit Crònica del rei en Jacme, de Jaume I, Rei de Catalunya-Aragó, manuscrit datat a Poblet, Celestí Destorrents, 1343, 17 set. Localització: Universitat de Barcelona.

     S'ha modificat la brillantor, el contrast i l'enfocament per millorar la lectura.