Exercici del cristiá per encomenarse à Déu, y tenir un rato de oració tots los dias de la semmana, ... ; van anyadits Los Psalms Penitencials, lo Calendari dels mesos del any, la estació del Via-Crucis, la oració de Benet XIII, los actes de Fé, Esperansa y Caritat, las vespres completas y goigs de Nostra Senyora del Roser, etc. / compost per lo reverent Joseph Ullastre

Autor: Ullastre, Josep, 1690-1762

Títol: Exercici del cristiá per encomenarse à Déu, y tenir un rato de oració tots los dias de la semmana, ... ; van anyadits Los Psalms Penitencials, lo Calendari dels mesos del any, la estació del Via-Crucis, la oració de Benet XIII, los actes de Fé, Esperansa y Caritat, las vespres completas y goigs de Nostra Senyora del Roser, etc. / compost per lo reverent Joseph Ullastre

Publicació: Alacant : Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2001

Publicació original: Puigcerdá, Impr. y Llib.de Joan Diumenge, 1858.

Notes de reproducció original: Edició digital basada en l'edició de Puigcerdá, Impr. y Llib.de Joan Diumenge, 1858.

Portal: Biblioteca de Catalunya

Encapçalament de matèria:

CDU:

  • 248

Idioma: català

URI: http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmcst7k6