La producció impresa en català dels ss. XV i XVI: observacions sobre la història de la impremta a través de l'estudi dels catàlegs / Marinela García Sempere y Alexander Wilkinson

La producció impresa en català dels ss. XV i XVI: observacions sobre la història de la impremta a través de l'estudi dels catàlegs / Marinela García Sempere y Alexander Wilkinson | Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes

Autors:

Títol: La producció impresa en català dels ss. XV i XVI: observacions sobre la història de la impremta a través de l'estudi dels catàlegs / Marinela García Sempere y Alexander Wilkinson

Publicació: Alacant : Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives, 2018

Notes de reproducció original: Edició digital a partir de l'edició de Caplletra, 51 (tardor 2011), pp. 51-79

Portal: Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives

Encapçalament de matèria:

CDU:

  • 655.1(460.23)"14/15"
  • 821.134.1.09
  • 821.134.1-051

Forma/gènere: estudi crític, texto  

Idioma: català

Document font: Caplletra: Revista Internacional de Filologia. Núm. 51, tardor de 2011