Obres part de El Bou Solt : semanari impolític (26)