Saltar al contenido principal

Biblioteca Joan Lluís Vives

La Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives és fruit d'un conveni entre la Fundació Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes i la Xarxa d'Universitats que formen l'Institut Joan Lluís Vives. Amb aquest acord es pretén, d'una banda, aprofitar, potenciar i difondre al màxim els fons digitalitzats existents a la xarxa i, d'una altra, proposar i fer efectiva l'edició digital de les obres més representatives de la cultura catalana, valenciana i balear.

El portal ret homenatge a la figura de l'important humanista valencià Joan Lluís Vives, per tot el que representa la seua obra en la cultura europea del Renaixement.

Xarxa Vives d'universitats
Pujar