Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
Nota prèvia

     Reproducció digital del incunable Comprehensorium: vel vocabularius ex aliis collectus, Joan Filopó, Valentiae, [Lambertus Palmart], 23 febrer, 1475. Localizació: Universitat de Barcelona. Fons de Reserva, Sig. DG-Inc 487. Edició de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes per cortesia de la Universitat de Barcelona.

     S'ha retallat el marge extern.