Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
Nota prèvia

     Reproducció digital de l'edició D'ací d'allà. Magazine mensual. Vol. IX, núm. 56 (agost 1922), Barcelona, Editorial Catalana, 1918- ----. Localització: Biblioteca de Catalunya, sig. 05(46.71Bar)D'Ac 8º+Fol.

     S'ha modificat la brillantor, el contrast i l'enfocament per millorar la lectura.