Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
 

1

La presentació d'aquest material s'estructura de la següent manera:

  1. Títol de l'edició crítica utilitzada per recuperar la intertextualitat pertinent.
  2. Intertextualitat (indiquem volums, capítols, pàgines i línies).
  3. Referències impreses on es pot trobar la intertextualitat: Guillem de Varoic (Bohigas 1947) i Tirant lo Blanc (Hauf-Escartí 1992). Oferim volum, capítol, pàgina i línia.
  4. Referències Virtuals on es pot trobar la intertextualitat: remetem a les edicions que estan preparant-se a la Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives: Guillem de Varoic (Pujol 2003) i Tirant lo Blanc (Vives 2004).

Exemple:

Lancelot. Roman en prose du XIIIe siècle, Édition critique par Alexandre Micha, 9 vols., Genève, Droz 1978-1983
Lancelot VII, XXIa 1, p. 244
voit bien qu'il est de ore mais tans et raisons qu'il reçoive l'ordre de chevalerie.

GV: Bohigas 1947, p. 62, 5-6

GV: Pujol 2003

TB: Hauf-Escartí 1992, I: cap. 32, 54, 31-32

TB: Vives 2004.