Doctrina co[n]fessional pera les persones de ordens sacres, y en alguns llochs vtil a tots los...

Registre bibliogràfic

Web semàntica