Ha començat la discussió del dictamen sobre el règim transitori a Catalunya