Ha seguit el debat sobre el règim provisional de Catalunya amb la intervenció dels senyors Bau,...