Lletra de Jacomach, soldà de Babilònia, a Joan, rei de Xipre conservada al Ms. 7811. Lletres de...