Regiment de preservació de pestilència : (Lleida, 1348) / Jacme d' Agramont; estudis...