Obres part de El Bou Solt : semanari impolític ( 26 )