Espais i llocs literaris, conceptes de mediació literària: aplicació al casos de C....

Registre bibliogràfic