Saltar al contenido principal

Biblioteca Joan Lluís Vives

Biblioteques universitàries de la Xarxa Vives

Universitat Abat Oliba CEU

El Servei de la Biblioteca universitària està concebut com una unitat de suport a la docència, a l'estudi i a la investigació, i té com objectiu prioritari respondre a les exigències educatives i científiques de la Universitat.

Els serveis que la Biblioteca presta són els següents: préstec, consulta del fons editorial, préstec interbibliotecari, sales de treball, reserva de documents i informació bibliogràfica.

La seu del campus Bellesguard disposa d'un fons totalment automatitzat amb més de 25.000 monografies i al voltant de 200 subscripcions a publicacions periòdiques, així com d'altres recursos d'informació integrats en documents electrònics i audiovisuals (vídeos, DVD, diapositives, etc.).

Universitat d'Alacant

La Biblioteca de la Universitat d'Alacant (BUA), com element essencial per a l'aprenentatge, la docència i la investigació, té com missió facilitar l'accés i la difusió dels recursos d'informació i col·laborar en els processos de creació del coneixement, a fi de contribuir a la consecució dels objectius de la Universitat.

La Biblioteca ofereix als usuaris els diversos serveis que permeten l'accés, provisió i ús dels recursos bibliogràfics tant propis com externs: catàleg, préstec, préstec interbibliotecari, referència i informació bibliogràfica on cada vegada cobren major rellevància l'accés a bases de dades en línia o CDROM, revistes electròniques i Internet, i informació i formació d'usuaris.

Des de la creació de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, part dels fons de la Biblioteca de la Universitat d'Alacant han proveït aquesta ciberbiblioteca d'edicions originals perquè foren digitalitzades. Fruit d'aquesta col·laboració és la creació d'un portal institucional de la BUA , que, amb una col·lecció d'obres reproduïdes en continu creixement, pretén potenciar i difondre tots aquestos fons aportats.

Universitat d'Andorra

La Biblioteca Digital de la Universitat d'Andorra (BDUdA), cofinançada per la Universitat d'Andorra i la Fundació Crèdit Andorrà, és un recull d'informació electrònica (revistes, bases de dades i llibres electrònics) consultable des de qualsevol punt autoritzat de la xarxa de la Universitat d'Andorra.

La biblioteca universitària d’Andorra ofereix els següents serveis als seus usuaris: consulta del catàleg, consulta de disponibilitat, reserva de títols, petició de préstecs, gestió del compte d'usuari.

Universitat Autònoma de Barcelona

El Servei de Biblioteques UAB dóna suport bibliogràfic i documental a les activitats docents i de recerca que es duen a terme a la Universitat Autònoma de Barcelona. Consta de set biblioteques al campus de Bellaterra, una al campus de Sabadell i quatre a les unitats docents en conveni amb els hospitals.

El Servei de Biblioteques UAB està en possessió de la Certificació de Qualitat ISO 9001:2000 i del Certificat de Qualitat de Serveis Bibliotecaris ANECA. A més es pot consultar la Fundació Biblioteca Josep Laporte, una institució global de gestió del coneixement en ciències de la salut i de la vida, emmarcada dins el context de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona, que promou la recerca i la docència a través de l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

Universitat de Barcelona

L’objectiu fonamental de la Biblioteca de la Universitat de Barcelona és donar suport a la docència i a la recerca, amb prioritat a la pròpia comunitat universitària. Ha de satisfer les necessitats d'informació científica, d'aprenentatge, de recerca i de formació continuada adquirint, catalogant, conservant i posant a l'abast les col·leccions adients de llibres, revistes i documents en qualsevol suport.

El fons de la Biblioteca de la Universitat de Barcelona està format aproximadament per 1.522.475 exemplars de monografies, i 36.731 títols de publicacions periòdiques en versió impresa. En versió electrònica hi ha 10.751 recursos que corresponen a monografies, revistes, bases de dades, etc. El material no llibre inclou 77.293 unitats repartides entre DVD's, fotografies, material cartogràfic, vídeos, etc.

El fons modern es troba físicament distribuït a 19 biblioteques i la col·lecció de fons antic està ubicada a la biblioteca de Reserva, a l’edifici històric de la Universitat. La secció de Reserva compta amb 2.282 manuscrits, el més antic és del segle X i els segles XV-XVIII són els més representats.

Universitat de Girona

La Biblioteca de la UdG té diferents seus repartides pels campus en funció dels estudis que s’hi imparteixen:

Barri Vell: orientada als estudis de la Facultat de Lletres, de Pedagogia, Psicologia, Psicopedagogia i Educació Social de la Facultat de Ciències de l’Educació, i de Turisme.

Emili Grahit: orientada als estudis de Magisteri de la Facultat de Ciències de l’Educació i als estudis de l’Escola d’Infermeria.

Montilivi: orientada als estudis de la Facultat de Ciències, la Facultat de Dret, la Facultat d’Econòmiques i l’Escola Politècnica Superior.

La Biblioteca ofereix a la seva pàgina web la connexió al Catàleg de la Biblioteca de la Universitat de Girona i també es pot trobar la informació dels serveis que s’ofereixen.

Universitat de les Illes Balears

El Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB té la missió de donar suport a la investigació, la docència i l’aprenentatge mitjançant la gestió i difusió de fons bibliogràfics i documentals. El seu objectiu principal és facilitar l’accés a la informació científica i tècnica a tota la comunitat universitària.

La UIB compta amb una col·lecció pròpia de més de 500.000 llibres i prop de 1.900 títols de revistes en paper i accés a més de 10.000 revistes electròniques, a més de nombrosos documents en altres suports: microformes, vídeos, cd-roms, disquets i cintes magnètiques.

A hores d’ara, aquesta documentació es troba distribuïda entre les sis biblioteques del campus i les dues extensions de Menorca, Eivissa i Formentera.

Universitat Internacional de Catalunya

El Servei de biblioteca de la Universitat Internacional de Catalunya gestiona el fons bibliogràfic que la universitat té a cada un dels 3 campus: Campus Iradier (a Barcelona ciutat), Campus de Sant Cugat (al terme municipal de Sant Cugat del Vallès) i Campus Ebre (a la ciutat de Tortosa).

Aquest servei ofereix bàsicament les següents prestacions: préstec físic dels documents, gestió de reserves amb avís mitjançant correu electrònic, i assessorament general sobre qualsevol qüestió relativa a temes documentals, tant per documents que la Universitat té, com per documents localitzats a altres institucions, o documents accessibles per Internet.

Universitat Jaume I

La Biblioteca de la Universitat Jaume I és un centre de recursos d'informació científica, tècnica, artística, juridicoeconòmica i humanística, per a donar suport als usuaris en l'aprenentatge, la docència i la investigació.

Aquesta biblioteca, com a centre de recursos que és, compta amb diverses seccions especials: documentació europea, documentació del transport internacional, arxiu, docimoteca, documentació sobre cooperació al desenvolupament i la solidaritat, mediateca, etc. Un dels objectius prioritaris és constituir una col·lecció digital d'alt valor científic.

Els serveis que ofereix la biblioteca són: adquisició de documents, consulta del fons documental en sala o en xarxa, consulta electrònica de catàlegs, préstec i telepréstec, préstec interbibliotecari, informació bibliogràfica i formació d'usuaris.

Universitat de Lleida

A hores d’ara el seu objectiu fonamental consisteix a millorar la qualitat global dels serveis i recursos concentrant-se en les necessitats dels usuaris, oferint-los serveis d'innovació tot assegurant un accés ràpid i fàcil als recursos d'informació. També formar-los en l'ús dels recursos i tecnologies de la informació així com en les habilitats necessàries per a la formació continuada al llarg de la vida.

El Servei de Biblioteca i Documentació (SBD) està format per les següents biblioteques de campus: Cappont, Ciències de l'Educació (CE), Ciències de la Salut (CS), Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària de Lleida (ETSEA), Lletres, i el Centre de Documentació Europea (CDE). També té la biblioteca adscrita de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova (HUAV).

Cadascuna de les biblioteques està orientada en les àrees de coneixement que s'imparteix als diferents campus, amb grans col·leccions impreses i electròniques.

Universitat Miguel Hernández d'Elx

La Biblioteca de la UMH està integrada per cinc biblioteques ubicades en els diferents campus que la formen. Així trobem la Biblioteca del Campus d'Altea, la Biblioteca del Campus d'Elx, les biblioteques del campus d'Oriola Las Salesas i EPSO i per últim, la Biblioteca de Ciències de la Salut situada al campus de Sant Joan.

Des de la pàgina web es pot accedir al catàleg i a altres recursos en xarxa amb què compta la Biblioteca.

Universitat Oberta de Catalunya

La Biblioteca Virtual forma part del model pedagògic de la UOC i, en aquest sentit, és un dels instruments més importants de suport als processos d'aprenentatge, de docència, d'investigació i de gestió, que la Universitat presenta a través del Campus Virtual.

Aprofitant les possibilitats tecnològiques que ofereix el Campus Virtual, la Biblioteca no només disposa d'un espai virtual central sinó que també es troba present en les Aules, en els espais de docència, d'investigació i fins i tot, en els d'oci, per a aportar un univers de coneixements en diferents suports.

El Catàleg inclou documents en format físic: llibres, revistes, vídeos, CDROM, etc., i documents en format electrònic i digital als quals es pot accedir des de la pròpia fitxa bibliogràfica inclosa en el Catàleg. També s'ofereix l'accés a altres catàlegs de biblioteques de tot el món.

Entre la seua col·lecció digital destaca l'especialització en recursos sobre Societat de la Informació i del Coneixement, tema fonamental en l'activitat d'aquesta Universitat.

Universitat de Perpinyà Via Domitia

La Universitat de Perpinyà es va crear el 1350 pel rei Pere III el Cerimoniós. Si bé en el segle XV va haver un primer intent de formar una biblioteca, va ser l’any 1759 quan es va decidir la creació de la biblioteca en un moment de renovació de la Universitat de Perpinyà, una vegada annexionat el Rosselló a França. La nova biblioteca es va dotar de 1000 llibres, a més de les col·leccions del col·legi de Jesuïtes, les donacions de Maréchal, comte de Mailly i beneficiari de la Universitat. El catàleg de 1771 ens dóna indicacions sobre els fons i el reglament de l’època respecte el funcionament.

La creació de la biblioteca actual és de 1960 i des de 1997 es disposa de nous edificis que milloren la capacitat i l’accés. Les col·leccions que presenta el catàleg són multidisciplinars i adaptades als estudis de la Universitat.

Universitat Politècnica de Catalunya

Les biblioteques de la UPC són una oferta permanent de serveis bibliotecaris relacionats amb les necessitats d'estudi, d'aprenentatge, de recerca i de formació continuada.

Entre els múltiples serveis que ofereixen podem trobar instal·lacions i espais oberts a tothom, tot tipus de materials per a l'aprenentatge, documentació i informació científica i tècnica per a la recerca, una biblioteca digital amb accés a la informació electrònica mundial, les darreres tecnologies de la informació i la documentació.

Tots aquests mitjans fa que puguen oferir: accés a llibres, revistes, vídeos, cd-roms i altres materials disponibles a les biblioteques de la UPC, préstec, informació bibliogràfica, accés a la informació electrònica (bases de dades, revistes, recursos web), formació d'usuaris sobre els recursos i els serveis de les biblioteques, préstec interbibliotecari i autoaprenentatge d'idiomes i d'ofimàtica.

Universitat Politècnica de València

La Biblioteca de la UPV està integrada pels següents centres: Biblioteca Central, Biblioteca de la Facultat de Belles Arts, Biblioteca de la Facultat d'Informàtica, Biblioteca de l’EPS d'Alcoi, Biblioteca de l’EPS de Gandia, Biblioteca de l’ETS d'Informàtica Aplicada, Biblioteca de l’ETS d'Enginyers de Camins, Biblioteca de l’ETS de Gestió en l'Edificació, Biblioteca de l’ETS d'Enginyeria del Disseny, Biblioteca de l’ETS del Medi Rural i Enologia, Biblioteca de l’ETS d'Enginyers Agrònoms, Biblioteca de l’ETS d'Enginyers Industrials, Mediateca, Sala de Documentació Científica, Sala d'Hemeroteca, Sala de lectura d'Alcoi-Ferrándiz i Sala de lectura de l’ETS d'Enginyers de Telecomunicació.

A la Biblioteca Central es poden trobar uns fons de 125.734 exemplars entre monografies, obres de referència, tesis, normes, mapes, llibres d’idiomes, vídeos, diapositives, i material multimèdia. Conté també col·leccions de literatura i de literatura en llengua estrangera.

Els serveis que ofereixen són els següents: consulta en sala, consulta al catàleg, préstec a domicili, reserva de llibres, adquisició de llibres, cabines d’estudi, consulta de material audiovisual i multimèdia, punt d’informació, reprografia i formació d’usuaris.

Universitat Pompeu Fabra

L’objectiu fonamental de la Biblioteca de la UPF és donar suport i contribuir, amb criteris d'eficiència, d'eficàcia i d'economia, a la millora contínua de la docència, la recerca i altres activitats de la Universitat, encoratjant i facilitant l'accés als seus serveis i recursos i, oferint assistència i formació a tots els seus usuaris per tal de satisfer llurs necessitats d'informació.

Els serveis que ofereixen són els següents: informació bibliogràfica, punt d'Informació a l'Estudiant (PIE), préstec, préstec interbibliotecari, formació d'usuaris, bibliografia recomanada, compres i subscripcions, connexió a recursos-e des de fora de la UPF, lectura òptica i accés a recursos d'informació electrònics a través del seu web.

El fons general de la Biblioteca està integrat per documents relatius als àmbits de docència i de recerca de la Universitat. Es tracta d'un fons actualitzat i en diferents suports: llibres, publicacions en sèrie, microformes, discos òptics, videocassets, DVD i altres.

Universitat Ramon Llull

El Servei de biblioteques de la Universitat Ramon Llull compta actualment amb 16 biblioteques, 1.676 punts de lectura, 1.165.732 volums i més de 4.000 subscripcions periòdiques. Aquestes biblioteques ofereixen tota mena de serveis relacionats amb la informació i la teledocumentació i algunes són dipositàries de valuosos fons documentals.

Existeixen diferents catàlegs: Institut Químic de Sarrià i Facultat d’Economia IQS Blanquerna, Enginyeria i Arquitectura La Salle, Facultat de Filosofia (Biblioteca Pública Episcopal de Barcelona), ESADE i Facultat de Dret ESADE, Escoles Universitàries de Treball Social i d'Educació Social Pere Tarrés, Institut Universitari Observatori de l'Ebre, Institut Borja de Bioètica, Biblioteca Borja.

Universitat Rovira i Virgili

El Servei de Biblioteca i Documentació de la Universitat Rovira i Virgili és un centre actiu de recursos d'informació científica, tècnica i cultural. Dóna suport a l'estudi, a la docència, a la investigació i a l'extensió universitària i, en darrer terme, a la formació integral de la persona al temps que contribueix a la millora contínua de l'aprenentatge amb criteris d'eficàcia, eficiència i qualitat.

Els serveis que ofereix són els següents: informació i documentació especialitzada per a l'estudi i per a la docència, per a la investigació i per a l'extensió cultural, accés a informació electrònica, instal·lacions i infraestructura per a la consulta del material i per a l'estudi, préstec interbibliotecari, cursos de formació d'usuaris entre d’altres coses.

Universitat de Sàsser

La Biblioteca de la Universitat de Sàsser va ser fundada amb el llegat que Alessio Fontana, un funcionari de la cort imperial de Carles V, destinà el 1558 a la fundació d'un col·legi jesuïta. Adquirida el 1632 per la Universitat de Sàsser el patrimoni bibliogràfic es va incrementant gradualment.

Universitat de València

El Servei d’Informació Bibliogràfica (SIB) és un servei dins de la Universitat de València. La seua funció és integrar tots els fons bibliogràfics, documentals i audiovisuals de la Universitat de València.

Les biblioteques que integren el SIB de la Universitat de València són les següents: Biblioteca de ciències socials «Gregori Maians», Biblioteca Dipòsit on es conserven totes les tesis doctorals i treballs d'investigació, Biblioteca d'Humanitats «Joan Reglà», Biblioteca de Ciències de la Salut, Sala de Psicologia, Biblioteca de ciències de l'activitat física i de l'esport, Biblioteca de Ciències (campus de Burjassot), Biblioteca del Jardí Botànic i la Biblioteca Històrica. Aquesta última és la més antiga i singular i possiblement la que presenta els fons més interessants.

L'origen de la Biblioteca Històrica es remunta a la donació, el 1785, dels llibres de l'insigne valencià Francesc Pérez Baier. Lamentablement, durant la Guerra de la Independència una bomba va caure sobre l'edifici de la Universitat i va provocar un incendi, a conseqüència del qual es va perdre la major part d'aquest fons fundacional. Però va obrir de nou les portes el 1837. El fons més important i valuós, però, va ser el procedent del monestir de Sant Miquel dels Reis, amb el llegat de Ferran d’Aragó, duc de Calàbria.

Universitat de Vic

La Biblioteca de la Universitat de Vic es divideix en dues seus: la Biblioteca de Miramarges i la Biblioteca de la Torre dels Frares.

Entre ambdues sumen un total de 428 punts de lectura, i a més s’ofereix la consulta de catàlegs en línia, bases de dades i punts de connexió al corrent elèctric i a internet per als ordinadors portàtils.

Ambdues biblioteques ofereixen els serveis de préstec, préstec interbibliotecari, programa gestor de referències bibliogràfiques, servei de documentació europea, servei d'Alerta d'Ajuts i Premis a la Recerca, al qual es poden subscriure els alumnes per tal de rebre informació actual sobre convocatòries de beques, ajuts, premis, etc. relacionats amb la recerca. A més ofereix altres serveis com exposicions i formació d’usuaris entre d’altres.

Pujar