Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
Nota prèvia

     Reproducció digital del manuscrit A la república de los Estados Unidos de América, Francesc Pi i Margall, Madrid, 10 de novembre de 1896. Localització: Biblioteca de Catalunya, sig. Ms. 4165.

     S'ha modificat la brillantor, el contrast i l'enfocament per millorar la lectura.

     Presentem el manuscrit amb la numeració que apareix afegida per una mà posterior a llapis i a la dreta.