Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
 

11

Anton M. Espadaler, Martí de Riquer parla del Tirant, «El Temps», 26-XI-1990, p. 84.

 

12

L'amore nel Tirant lo Blanc, «Belfagor», Florència, 1991, pp. 275-295.

 

13

Sincretismo literario, Madrid, 1981, pp. 86-91.

 

14

«Revista de Catalunya», VII, 1927, pp. 381-398.

 

15

Martí de Riquer, Aproximació al Tirant lo Blanc, Barcelona, 1990, p. 132.

 

16

DECLLC. VIII, p. 498a.

 

17

DCVB, X, p. 303a.

 

18

Miquel Fullana, Diccionari de l'art i dels oficis de la construcció, Palma de Mallorca, 1980, pp. 324b-325a.

 

19

Ángel Ballarín, Diccionario del benasqués, Zaragoza, 19782, p. 493a.

 

20

M. Picat, El «planh» per la caiguda de Constantinoble, «Miscel·lània Antoni M. Badia i Margarit» 7, 1987, p. 66.