Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.

Biblioteca de Catalunya

Aquest llibre de comptes és de Salvador Fins, practicant ab Salvador Nogués, mestre de llegir, escriurer i comptar...

Salvador Fins
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes


 
 
Accedir a índexs de miniatures
 
Índex
   
 
   
 
   
 
   
 
     
 
   
 
   
 
   
 
   
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
f.: foli   r: recto   v: verso

Tornar