Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
Nota prèvia

     Reproducció digital de l'edició de La brema. Coro a veus solas, de Josep Anselm Clavé, Barcelona, Tip. Moderna de M. Zorio, [ca. 1900]. Localització: Biblioteca de Catalunya, sig. M 4078.

     S'ha modificat la brillantor, el contrast i l'enfocament per millorar la lectura.