Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
Nota prèvia

     Reproducció digital de l'edició de De summo bono, Sant Isidor de Sevilla, Parisiis, Stephanus Jehannot, [impens. Johannis Petit], 11 agost, 1495. Localització: Biblioteca de Catalunya, sig. Inc. 9-12º.

     S'ha modificat la brillantor, el contrast i l'enfocament per millorar la lectura.

     Presentem el document amb la numeració que apareix afegida per una mà posterior a llapis i a la dreta.