Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.

Biblioteca de Catalunya

Descripció de les esdenografies i vestuari de l'obra «La pinya d'or»

Francesc Soler i Rovirosa
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes

 
 
Accedir a índexs de miniatures
 
Índex
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

f.: foli   r: recto   v: verso