Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.

Biblioteca de Catalunya

Dues cartes i un rebut sobre el projecte d'una màquina de cosir amb motor. A Josep Tomàs i Salvany

Narcís Monturiol
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes

 


f.: foli   r: recto   v: verso