Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
Nota prèvia

     Reproducció digital del manuscrit [Privilegi del Rei Alfons de Castella als mercaders catalans de Sevilla], Alfons X, Sevilla, 20 abril 1358. Localització: Biblioteca de Catalunya, sig. Perg. 2-VI-1.

     S'ha modificat la brillantor, el contrast i l'enfocament per millorar la lectura.