Saltar al contenido principal

Biblioteca Joan Lluís Vives

Presentació del portal Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives

La Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives es va inaugurar l’any 1999, fruit d'un primer conveni entre la Universitat d'Alacant i la Xarxa d'Universitats que formen l'Institut Joan Lluís Vives. Amb aquest acord es pretenia, d'una banda, aprofitar, potenciar i difondre al màxim els fons digitalitzats existents a la xarxa i, d'una altra, proposar i fer efectiva l'edició digital de les obres més representatives de la cultura catalana, valenciana i balear.

Posteriorment, l'any 2004, la Fundació Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes i l'Institut Joan Lluís Vives van reassumir, en un segon conveni, els compromisos adquirits amb l'objectiu d'anar incorporant de manera progressiva tots aquells projectes complementaris presentats per les biblioteques universitàries i les institucions culturals de l'àmbit lingüístic català-valencià. Amb això es pretén enriquir el nostre patrimoni cultural i a vertebrar la identitat i la diversitat dels 400.000 membres de la comunitat universitària (entre estudiants, professorat i personal d'administració i serveis) que integren l'Institut Joan Lluís Vives.

Un projecte com aquesta Biblioteca, avalat per les 21 Universitats de la Xarxa, aspira aconseguir que els membres de la comunitat científica troben un marc comú que els permeta participar i col·laborar en diversos projectes interdisciplinars.

La Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives s'emmarca dins de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, a hores d'ara el major projecte d'edició digital del patrimoni bibliogràfic, documental i crític espanyol i hispanoamericà, que pretén potenciar l'expansió universal de les cultures hispàniques a través de la utilització i aplicació dels mitjans tecnològics més avançats.

Llúcia Martín Pascual

Pujar