Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.

Biblioteca de Catalunya

Aquest missal fes fet per la scelebratió de les missas de les ànimes...

Església Catòlica
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes


[f. XXXIIIr]
[f. XXXIIIr]


f.: foli   r: recto   v: verso